[2018/01/12 UPDATE] 封号通知

以下的账号因违反公司规定已被永久封号。

2**********8 J*****l h*****m p****p o****r P*****a P*****a Y*****o M**e P***a K****l r******r m****f m****m e****m d**l b****r k*****o D*****u D****r S*******r G***a M*****h P****S

 

*公平竞争是J88扑克的核心。我们正在竭尽所能,让所有用户尽情享受游戏。

[2018/01/04 update] 封号通知

以下的账号因违反公司规定已被永久封号。

v******e, k***y, a******n, a*******e

 

*公平竞争是J88扑克的核心。我们正在竭尽所能,让所有用户尽情享受游戏。

[2017/12/08 update] 封号通知

以下的账号因违反公司规定已被永久封号。

T****e, n***i, a*****m ,c********n ,g******n ,c****2 ,D****d

 

*公平竞争是J88扑克的核心。我们正在竭尽所能,让所有用户尽情享受游戏。