J88扑克第十七个爆冷门大奖在8月4日被击中!

 

8月4日,J88扑克第17个爆冷门大奖被击中啦!

 

₵54,490的爆冷门奖励被分给在座的6名玩家。Georgievna成为了爆冷门大奖的赢家,得到了₵27,247,赢家starsword,得到了₵13,623

当时坐在相同牌桌的幸运玩家Seviang,Richi1986,Zer0Nuts和tiandao,他们各得到了3,405,与爆冷门大奖的赢家一起分享了喜悦。

 

【台面】

5♠A♠3◆A◆A♥

 

【Georgievna】

J♥J♣ – AJ葫芦

 

【starsword】

K♠K◆ – AK葫芦

 

Seviang

3♠4♣ – A3葫芦

 

Richi1986

9♣3♣ – A3葫芦

 

Zer0Nuts

7♣6♠  – 三条

 

tiandao

6♥8♥  – 三条