J88扑克爆冷门大奖在2月9日被击中!

2月9日, J88扑克爆冷门大奖被击中啦!

 

₵92,869的爆冷门奖励被分给在座的3名玩家。Ko**** 成为了爆冷门大奖的赢家,

得到了  ₵33,770, 赢家Sp*****,得到了 ₵16,885

当时坐在相同牌桌的幸运玩家 Us******** 和 ya******** -与爆冷门大奖的赢家一起分享了喜悦

台面

Ko****

AQ葫芦

Us********

A三条

ya********

A三条

恭喜以上玩家!!