J88扑克爆冷门大奖在2月11日被击中!

2月11日, J88扑克爆冷门大奖被击中啦!

 

₵46,103 的爆冷门奖励被分给在座的6名玩家。dz*** 成为了爆冷门大奖的赢家,

得到了  ₵16,765, 赢家De********,得到了 ₵8,382

当时坐在相同牌桌的幸运玩家 Wh*****, MS*****, Ki******** 和 ki******-与爆冷门大奖的赢家一起分享了喜悦。

台面

dz***

AT葫芦

De********

AK葫芦

Wh*****

A三条

MS*****

A三条

Ki********

A三条

ki******

A三条

恭喜以上玩家!!