J88扑克爆冷门大奖在2月15日被击中!

2月15日, J88扑克爆冷门大奖被击中啦!

 

₵48,708 的爆冷门奖励被分给在座的6名玩家。CR***** 成为了爆冷门大奖的赢家,

得到了  ₵17,712, 赢家Ne***** ,得到了 ₵8,856

当时坐在相同牌桌的幸运玩家 ki******, Na********, Fu****** 和 Fr********-与爆冷门大奖的赢家一起分享了喜悦。

台面

CR*****

AK葫芦

Ne*****

K四条

ki******

K9两对

Na********

K对子

Fu******

K对子

Fr********

K9两对

恭喜以上玩家!!