J88扑克爆冷门大奖在2月18日被击中!

J88扑克爆冷门大奖在2月18日被击中!

 

2月18日, J88扑克爆冷门大奖被击中啦!

 

₵100,459 的爆冷门奖励被分给在座的6名玩家。Ko**** 成为了爆冷门大奖的赢家,

得到了  ₵55,810, 赢家li**** ,得到了 ₵27,905

当时坐在相同牌桌的幸运玩家 Bl*******, Ka****, Gl*** 和 Ra*********-与爆冷门大奖的赢家一起分享了喜悦。

台面

Ko****

AT葫芦

li****

AJ葫芦

Bl*******

A6两对

Ka****

AT顺子

Gl***

A对子

【Ra*********

A对子

恭喜以上玩家!!