J88扑克爆冷门大奖在2月25日被击中!

2月25日, J88扑克爆冷门大奖被击中啦!

 

₵62,625 的爆冷门奖励被分给在座的5名玩家。Mo******* 成为了爆冷门大奖的赢家,

得到了 ₵28,905赢家 al*****得到了 ₵14,452

当时坐在相同牌桌的幸运玩家 Zo****, Th******** 和 ro****** -与爆冷门大奖的赢家一起分享了喜悦

台面

Mo*******

AQ葫芦

al*****

Q四条

Zo****

Q2两对

Th********

Q对子

ro******

Q对子

恭喜以上玩家!!