J88扑克爆冷门大奖在3月4日被击中!

3月4日, J88扑克爆冷门大奖被击中啦!

 

₵12,145 的爆冷门奖励被分给在座的6名玩家。Sa**** 成为了爆冷门大奖的赢家,

得到了 ₵5,717, 赢家 Ce******, 得到了 ₵2,858

当时坐在相同牌桌的幸运玩家 ma********, Ch******, RO*******  和 du*****-与爆冷门大奖的赢家一起分享了喜悦

台面

Sa****

AK葫芦

Ce******

K四条

ma********

K6两对

Ch******

K对子

RO*******

K对子

du*****

K对子

恭喜以上玩家!!