J88扑克爆冷门大奖在3月9日被击中!

3月9日, J88扑克爆冷门大奖被击中啦!

 

₵43,427 的爆冷门奖励被分给在座的3名玩家。al****** 成为了爆冷门大奖的赢家,

得到了 ₵20,045, 赢家 To***, 得到了 ₵10,022

 

当时坐在相同牌桌的幸运玩家 He*****, Ka** 和 sc******* -与爆冷门大奖的赢家一起分享了喜悦

台面

al******

AK葫芦

To***

K四条

He*****

AK两对

Ka**

K对子

sc*******

K对子

恭喜以上玩家!!