J88扑克爆冷门大奖在3月23日被击中!

3月23日, J88扑克爆冷门大奖被击中啦!

 

₵313,785 的爆冷门奖励被分给在座的4名玩家。V9***** 成为了爆冷门大奖的赢家,

得到了 ₵139,460, 赢家 da*****, 得到了 ₵69,730

当时坐在相同牌桌的幸运玩家 Cr******* 和 cs***** -与爆冷门大奖的赢家一起分享了喜悦

台面

V9*****

AJ葫芦

da*****

T四条

Cr*******

AJ两对

cs*****

AT两对

恭喜以上玩家!!