J88扑克爆冷门大奖在3月25日被击中!

3月25日, J88扑克爆冷门大奖被击中啦!

 

₵310,815的爆冷门奖励被分给在座的6名玩家。Pe****** 成为了爆冷门大奖的赢家,

得到了 ₵146,267,赢家 Mo*******, 得到了 ₵73,133

当时坐在相同牌桌的幸运玩家 AI*****, So****, Wo***** 和 Ha***** -与爆冷门大奖的赢家一起分享了喜悦

台面

Pe******

4四条

Mo*******

T四条

AI*****

T4两对

So****

T4两对

【Wo*****

T4两对

Ha*****

T4两对

恭喜以上玩家!!