J88扑克爆冷门大奖在3月25日被击中!

3月25日, J88扑克爆冷门大奖被击中啦!

 

₵94,476的爆冷门奖励被分给在座的6名玩家。no****  成为了爆冷门大奖的赢家,

得到了 ₵44,461, 赢家 Bl*****, 得到了 ₵22,230

当时坐在相同牌桌的幸运玩家 Ha***, Go********, ei**** 和 Ko**** -与爆冷门大奖的赢家一起分享了喜悦

台面

no****

AT葫芦

Bl*****

AJ葫芦

Ha***

TA顺子

Go********

AQ两对

ei**** 

A对子

Ko****

A对子

恭喜以上玩家!!